Chuyển đổi số cung ứng cơ hội học tập suốt đời

08:00 01/10/2021

[ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 1-7/10/2021 ]

Nâng cao nhận thức toàn dân về Chuyển đổi số và tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động học tập và giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 là cốt lõi của các hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời trên toàn Việt Nam năm 2021.

Tại trường Nguyễn Siêu, Số hoá - Chuyển đổi số trong trường học giữa thời đại 4.0 đã được chuẩn bị từ nhiều năm nay và chính thức có mặt trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021-2022.

Chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ số vào tất cả các lĩnh vực của một tổ chức, thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình hoạt động và cung cấp các giá trị mới cho người dùng. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa làm việc, đòi hỏi tổ chức phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và thoải mái chấp nhận các thất bại.

LỢI ÍCH CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ
1.    Xóa nhòa khoảng cách giữa các tổ/nhóm/bộ phận
2.    Tăng cường sự minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị 
3.    Tối ưu hóa năng suất nhân viên
4.    Tăng sự thích ứng và đổi mới
5.    Tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới
6.    Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhờ hệ thống thông tin, báo cáo thông suốt, kịp thời
7.    Nâng cao trải nghiệm 
8.    Nâng cao khả năng cạnh tranh

CÁC MỨC ĐỘ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Cơ bản: Tổ chức chưa hình thành mục tiêu hiện tại cho chuyển đổi số nhưng đã có thể thực hiện các giải pháp CĐS cơ bản để số hóa một vài quy trình nội bộ hoặc một vài sản phẩm và dịch vụ.
2. Đang phát triển: Mục tiêu số hóa đã được xây dựng và phát triển. Bên cạnh đó, một số vị trí quản lý cần thiết để thực hiện các vai trò CĐS cũng được thiết lập. Công tác CĐS được giám sát bởi một chương trình chuyển đổi riêng biệt. 
3. Phát triển: Số hóa là một phần không thể thiếu trong chiến lược của tổ chức. Các vị trí quản lý trong danh mục chuyển đổi số đã có sẵn, nhưng việc đo lường và quản lý công tác thực hiện vẫn còn nhiều thách thức, chưa thật sự hiệu quả. 
4. Nâng cao: Chuyển đổi số được tích hợp trong toàn bộ hoạt động của tổ chức – nhưng việc mở rộng quy mô và triển khai thành công ở nhiều bộ phận vẫn còn gặp khó khăn. 
5. Dẫn đầu: Tổ chức tiên phong trong lĩnh vực đổi mới, dẫn đầu trong mảng chuyển đổi số của ngành và là đại diện của “being digital”. 


  1. Số hóa: chuyển đổi các thực thể từ dạng vật lý sang dạng số
  2. Ứng dụng số/Sáng tạo số: Thay đổi/sáng tạo/cải tiến mô hình hoạt động mới dựa trên kết quả của việc số hóa.
  3. Chuyển đổi: Chuyển đổi toàn diện tổ chức về tư duy, lãnh đạo, văn hóa, công nghệ ... theo mô hình hoạt động mới.

 

CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Nâng cao mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của trường học,
Thay đổi nhận thức, kịp thời cập nhật những công nghệ số trong giáo dục để chuyển đổi số trong nhà trường. (VD: Đầu tư cơ sở hạ tầng, phát động phong trào chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm chuyển đổi số của mỗi bộ phận,...)
2. Tập trung/ưu tiên chuyển đổi số cho những lĩnh vực cốt lõi của trường học. (VD: Chuyển đổi số xoay quanh học sinh, hoạt động dạy và học, hoạt động chuyên môn,...)
3. Kết hợp với những nhà cung cấp dịch vụ lớn, uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. (VD: Microsoft, VNPT,...)

Lộ trình công tác Chuyển đổi số tại trường Nguyễn Siêu từ năm 2020 đến năm 2025