Chính thức phê duyệt chương trình tích hợp trường Nguyễn Siêu

09:21 29/12/2021

Ngày 10/12/2021, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức phê duyệt chương trình tích hợp (từ lớp 1 đến lớp 12) giữa chương trình Giáo dục phổ thông quốc tế Cambridge, Hội đồng khảo thí Anh quốc và chương trình Giáo dục phổ thông Việt Nam được giảng dạy tại trường Tiểu học, THCS&THPT Nguyễn Siêu.

"Chương trình được thực hiện chính thức vào năm học thứ 30 với mô hình đồng dạy giữa giáo viên quốc tế và Việt Nam, thực hiện mục tiêu đưa Nguyễn Siêu trở thành ngôi trường song ngữ hàng đầu Việt Nam, xây dựng môi trường giáo dục đa văn hoá, đa quốc tịch. Đó là công trình trí tuệ, là niềm tự hào của người Nguyễn Siêu phát triển chương trình quốc tế, để mở ra một chặng đường mới, khép lại “hành trình vàng” chúng ta đã đi qua" - Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thuý.