Cambridge: Mở cánh cửa của những cơ hội suốt đời

09:00 16/10/2019

Hiệu trưởng và đại diện giáo viên Trường Nguyễn Siêu (Trung tâm khảo thí ủy quyền Cambridge mã số VN236) vừa tham gia Hội nghị các đối tác của Cambridge Assessment English khu vực Đông Nam Á và Châu Á Thái Bình Dương diễn ra ngày 7-8/10/2019 tại Đà Nẵng.

Với phương châm “Open the door to a lifetime of opportunities", Cambridge Assessment English - tổ chức khảo thí tiếng Anh của Cambridge tiếp tục đẩy mạnh và phát triển chất lượng nhằm hỗ trợ tối đa khâu tổ chức thi được diễn ra thuận lợi hiệu quả cho các trung tâm uỷ quyền. Đó là: cải tiến mạnh mẽ theo hướng số hoá, ứng dụng CNTT rộng rãi hơn ở tất cả các khâu tổ chức, xây dựng nguồn bài thi thử trên mobile apps, nguồn bài thi thử các trình độ online như linguaskill,  tăng số lượng định dạng bài thi trên máy tính, cập nhật và tăng thêm số lượng các đợt thi...

Chứng chỉ năng lực tiếng Anh của Cambridge được công nhận bởi 25,000 tổ chức trên toàn thế giới với hơn 13.000 trường học, 11.000 doanh nghiệp và hơn 750 Chính phủ, Quốc gia, Bộ, Sở Giáo dục trên toàn cầu.

Với mục tiêu xây dựng hệ thống khảo thí tiếng Anh rộng rãi trên toàn cầu, CAE còn hướng tới xây dựng một hệ thống nguồn học liệu chia sẻ (building a shared EcoSytem of learning), hướng tới sự hợp tác sâu rộng hơn giữa các trường Cambridge, các tổ chức giáo dục, Chính phủ và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa cho người học phát triển nền tảng ngôn ngữ, sở hữu các chứng chỉ năng lực tiếng Anh phù hợp với mục tiêu và nhu cầu thực tế.