Bye bye 3B! - Dự án phòng tránh và giảm thiểu bạo lực cho tuổi Teen

11:00 22/03/2022

Học sinh các khối lớp 7, 8, 9 chuẩn bị được tham gia một dự án tâm lý học đường thực sự hữu ích mang tên Bye bye 3B!

🅑🅨🅔 🅑🅨🅔 ➌🅑 là gì?

"Bye Bye 3B!" là dự án dành cho học sinh nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về bắt nạt học đường - phòng tránh và giảm thiểu bạo lực trong trường học 👋🏻.

👉🏻 Dự án gồm 2 hoạt động chính:

1️⃣ 𝐂𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 “𝐁𝐲𝐞 𝐛𝐲𝐞 𝟑𝐁!” do chuyên viên tâm lý trực tiếp thực hiện tại từng khối:

🤳🏻 “Bắt nạt trực tuyến” với HS lớp 7

🙍🏻‍♀️ “Miệt thị ngoại hình” với HS lớp 8

🙇🏻 “Xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân” với HS lớp 9

2️⃣ 𝗖𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘁𝗵𝗶 “𝗕𝘆𝗲 𝗯𝘆𝗲 𝟯𝗕!” (tiến hành bình chọn trên Facebook)

Học sinh 3 khối sẽ tạo ra các sản phẩm giá trị để lan tỏa thông điệp tích cực đến toàn trường về chủ đề đã được học 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♂️.

Thầy cô, cha mẹ và các bạn học sinh hãy cùng theo dõi và ủng hộ dự án trong thời gian tới nhé ♥️.

𝑴𝒂𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆 "𝑩𝒖𝒍𝒍𝒚 𝑭𝒓𝒆𝒆"! 🆓🆓🆓

* Nhóm Tâm lý học đường Trường Nguyễn Siêu