11AS chế bàn tay robot!

11:41 09/04/2019

Các bạn học sinh lớp 11AS - lứa học sinh đầu tiên của Nguyễn Siêu sẽ tham dự kỳ thi Cambridge A-level sắp tới, đã dành cả tuần để chế tạo găng tay cảm biến và một bàn tay robot tương ứng.

Được hướng dẫn bởi thầy giáo Robert Wolff, các bạn đã chế tạo găng tay và bàn tay, gắn kết một cách khéo léo và tỉ mẩn các nguyên vật liệu như các-tông, dây dù, băng dính đồng (băng dính làm bằng đồng mỏng), động cơ điện servo SG90, các dây kết nối và Arduino Uno R3 để tạo ra một mẫu vật hoạt động;

Ngoài ra các bạn còn sử dụng phần mềm lập trình mã nguồn mở Arduino IDE để nạp code (có sẵn) để mô phỏng lại trên máy tính (mô phỏng lại lực khi ta cầm, nắm một vật nào đó là bao nhiêu Newton…) thông qua kết nối Uart giữa Arduino và máy vi tính.

Cả lớp cũng sử dụng tài nguyên Hacking STEM của Microsoft và cùng chơi trò chơi "kéo - đấm - giấy" giữa tay và găng tay thông qua phần mềm mô phỏng.

Những hình ảnh ghi lại niềm vui của các bạn khi thấy bàn tay robot di chuyển cùng với găng tay cảm biến!
 

11AS Makes a Robotic Hand!

Students from 11AS, Nguyen Sieu's first batch of students to sit for the upcoming Cambridge A-Level examinations, spent the past week building a sensor glove and a corresponding robotic hand.

Guided by Mr. Robert Wolff (Science teacher), they built the glove and hand from scratch, painstakingly and delicately putting together cardboard, wire, copper tape, servos, headers and a breadboard to create a working prototype. Picture their gleeful expressions when they found the robotic hand moving together with the sensor glove!

The class also used resources provided Microsoft's Hacking STEM initiative, and ran a programme that simulated a "rock-paper-scissors" game between the hand and glove.