Hoạt động khác


Nếp Học tập: Bốn nguyên tắc để trở nên năng suất hơn

Theo Mark Manson năng suất là một phạm trù cá nhân hơn bạn tưởng. Cách thức phù hợp với người khác, chưa chắc đã phù hợp với bạn.

80 tấn xi măng ủng hộ "Con đường em tới trường" xã vùng cao Mù Cang Chải

Sáng 23/8, đoàn công tác trường Nguyễn Siêu đã tham dự lễ khởi công con đường liên xã tại Dế Xu Phình, một xã vùng cao thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Nhà trường đã ủng hộ 80 tấn xi măng xây dựng công trình mang tên "Con đường em đến trường", một việc làm thiết thực giúp người dân địa phương đi lại thuận tiện hơn, trẻ em cũng có thêm điều kiện tiếp xúc với "con chữ".