"Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022"

08:00 01/07/2022

Cuộc thi được tổ chức trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp từ ngày 13/6 đến ngày 05/9/2022.

Toàn văn công văn  số 22-CV/ĐU v/v Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022” của ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU xin xem TẠI ĐÂY!

Để tạo sự lan tỏa, thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường, Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Siêu đề nghị các đồng chí đảng ủy viên, các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên toàn trường tích cực tìm hiểu và tham gia Cuộc thi qua link https://vietlao.dangcongsan.vn/