Trường Nguyễn Siêu tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

16:48 13/11/2019

Ngày 1/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Nguyễn Siêu đã tổ chức thành công Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kì 2019-2020.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Nguyễn Siêu đã tổng kết hoạt động của nhiệm kì cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kì mới 2019-2020. Đại hội cũng nghe và cho ý kiến về những tham luận "Cách cân bằng học tập và các hoạt động ngoại khóa", "Vận dụng công tác Đoàn và phong trào thanh niên vào hoạt động chi đoàn"...

Toàn cảnh Đại hội Đoàn trường. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tâm đắc với tham luận "Cân bằng học tập và hoạt động ngoại khóa".

Đến dự Đại hội, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy đã phát biểu chia sẻ với những đóng góp của phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự phát triển vững mạnh của nhà trường, đồng thời mong muốn các con học sinh sẽ chủ động, sáng tạo hơn để nâng cao thành tích học tập và rèn luyện. Hiệu trưởng đặc biệt tâm đắc với tham luận "Cân bằng học tập và hoạt động ngoại khóa".

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kì 2019-2020

Đại hội cũng đã nhất trí cao với danh sách bầu cử và chọn ra 7 gương mặt ưu tú nhất vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kì 2019-2020.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn trường.