Các cẩm nang và tài liệu phục vụ

11:32 25/09/2020

Năm học 2020-2021

+ Chính sách tài chính

+ Cẩm nang Học sinh

+ Sổ tay Học sinh năm học 2022-2023

+ Cẩm nang CMHS

+ Cẩm nang chương trình Tiếng Anh

+ Sổ tay hướng dẫn dành cho CLB tự quản

+ Khung thời gian năm học và các kì kiểm tra (Tiểu học)

+ Khung thời gian các kì kiểm tra (THCS & THPT)

+ Khung thời gian năm học 2020-2021 (THCS & THPT) (điều chỉnh 9/12/2020)

+ Phiếu đăng kí sử dụng chương trình Tâm lí học đường Nguyễn Siêu

+ Nội qui nhà ăn học sinh

+ Đồng phục

+ Đăng ký ô tô đưa đón học sinh

+ Các tài liệu tổng hợp

+ Khuyến cáo Xuân- Hè

+ QĐTC Lớp 1CI

+ QĐTC Lớp 6CI

+ QĐTC Lớp 9AE

+ QĐTC Lớp 10AE

+ QĐTC Lớp 10IG

+ QĐTC Lớp 9IG

+ 9IG

+ QĐTC Lớp 11AS

+ QĐTC Lớp 12A2

+ Học phí

+ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH NGUYỄN SIÊU – NĂNG LỰC CHUNG (Tháng 5/2021)

+ Thư gửi CMHS 8/2021