Học sinh lớp 5 thuyết trình về Ngày Trái Đất

11:10 10/05/2022

Nằm trong dự án môn Science, học sinh các lớp 5 sẽ có một buổi thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh chủ đề "Earth Day", nêu lên những nhận thức và hành động của các em vì môi trường, bảo vệ Trái Đất xanh, sạch, đẹp, hướng đến tương lai bền vững.

Đây là buổi thuyết trình của các bạn lớp 5CI7

Các bạn chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm lần lượt thuyết trình về những ý tưởng, giải pháp bảo vệ Trái Đất đã được thể hiện dưới dạng một bức vẽ của mình, sau đó trả lời phản biện từ các nhóm còn lại.

Nội dung các bức vẽ biểu đạt ý tưởng của 4 nhóm