Skip to main content

Tuyển giáo viên

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu trân trọng thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh bổ sung cho năm học 2015 - 2016.
 
 
1. Mô tả công việc
• Thiết kế, bảo dưỡng hạ tầng, bảo mật an ninh dữ liệu cho Nhà trường;
• Lên kế hoạch và xử lý an ninh mạng, quản lý bảo mật mạng chủ. Quản lý thống nhất, đồng bộ hệ thống dữ liệu và người sử dụng;
• Đánh giá, quản lý dự án và thực hiện các giải pháp mới về CNTT; đảm bảo chất lượng của các giải pháp kỹ thuật;
• Hạn chế các sự cố và rủi ro của hệ thống CNTT. Tìm nguyên nhân và xử lý các sự cố hệ thống (trên Server hoặc trên network).
• Đánh giá các rủi ro, chỉnh sửa hệ thống quản lý, các tiêu chuẩn công nghệ phù hợp với sự phát triển của Nhà trường.
 
Trường Nguyễn Siêu trân trọng thông báo tuyển dụng giáo viên bổ sung năm học 2015 - 2016 các môn: Lịch sử, Tin học, GDCD cấp THCS, THPT.
 
 
Trường Nguyễn Siêu trân trọng thông báo tuyển dụng giáo viên bổ sung năm học 2015 - 2016 môn Hóa học cấp THCS, THPT.
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN SIÊU - HÀ NỘI
CẦN TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN TIẾNG ANH