The Leader in NSS


TLiM: không chỉ là dạy - học mà còn là truyền cảm hứng

Sau khóa học TLiM của mùa hè 2019, giáo viên trường Nguyễn Siêu đã tiến thêm một bước dài với "7 thói quen hiệu quả", để dạy - học không chỉ là trách nhiệm, là sứ mệnh mà còn là cảm hứng trong cuộc đời...

Khối 7: nếu bố mẹ là con và con là bố mẹ…

Ngày hội lãnh đạo của khối 7 diễn ra với những tràng cười nghiêng ngả và cả những phút lặng người của các bậc phụ huynh. “Chính các con hôm nay đã dạy lại bố mẹ nhiều bài học” – một người cha đã nói như vậy trước cả hội trường…