Về vấn đề học phí năm học 2019-2020

11:05 18/03/2020

Kính gửi quý Cha Mẹ Học Sinh,

Vừa qua, nhà trường nhận được thông tin của một số CMHS về việc thu học phí như thế nào trong bối cảnh học sinh phải học tại nhà do dịch Covid19. Nhà trường xin thông báo để CMHS biết như sau:

Việc thu học phí năm học 2019-2020 vẫn thực hiện theo đúng văn bản “Quy định nhập học” của Hội đồng Quản trị, đã được cả Cha và Mẹ học sinh ký cam kết thực hiện đúng và đầy đủ mọi quy định, trong đó có vấn đề thu học phí (nhà trường thu theo năm học).

Trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19, các thầy cô luôn đồng hành để hướng dẫn các con học tập - đảm bảo tiến độ các kỳ thi - với trách nhiệm và nỗ lực cao nhất (trường không thu phí dạy học trực tuyến do giáo viên nhà trường giảng dạy).

Theo qui định của cấp trên, nếu năm học phải kéo dài hơn, nhà trường vẫn chỉ thu đủ học phí theo năm học và đảm bảo thực hiện chương trình học theo chỉ đạo.

Thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch, nhà trường không thu tiền nộp chậm.

Trân trọng cảm ơn.