Tiến sĩ Vũ Đình Chuẩn - Cố vấn cao cấp trường Nguyễn Siêu

10:26 30/07/2022

Năm học 2021-2022, trường Nguyễn Siêu vui mừng được chào đón Tiến sĩ Vũ Đình Chuẩn – Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tới làm việc cùng Ban Giám hiệu nhà trường trong một vai trò mới, là Cố vấn cao cấp của trường Nguyễn Siêu.

TS. Vũ Đình Chuẩn là một nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục có tầm nhìn tiến bộ. Thầy có nhiều bài giảng khoa học về quản lý giáo dục và là tác giả biên soạn tài liệu tập huấn giáo viên THCS theo chương trình của Bộ.

TS. Vũ Đình Chuẩn đã chủ trì các buổi tập huấn tại Nguyễn Siêu như Dạy học và Quản lý lớp học phát huy tích cực của học sinh, tập huấn trường học hạnh phúc. TS. Vũ Đình Chuẩn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị giáo án, kiến thức liên quan và các phương pháp truyền đạt của giáo viên sao cho học sinh dễ nắm bắt, cảm thấy hứng thú và sẵn sàng tham gia các hoạt động học tập. Bên cạnh đó, năng lực, kinh nghiệm của giáo viên cũng chính là chìa khóa phát huy, kích thích tư duy sáng tạo cho học sinh.