THÔNG TIN VỀ BÀI THI VÀ MẪU BÀI THI

08:00 02/01/2018

Các kỳ thi: Young learners (Starters, Movers, Flyers); KET (A2 Key, A2 Key for Schools); PET (B1 Premilinary, B1 Preliminary for Schools)

Young learners (Starters, Movers, Flyers)

Young learners là kỳ thi được thiết kế dành cho lứa tuổi thiếu nhi (từ 7-12 tuổi), bao gồm 3 cấp độ: Starters (Pre A1), Movers (A1) và Flyers (A2). Các bài thi được xây dựng xoay quanh những chủ đề quen thuộc hàng ngày và tập trung vào các kỹ năng cần thiết, qua đó giúp các em tự tin trong giao tiếp và sử dụng tiếng Anh. Bên cạnh đó, đây là công cụ khách quan giúp phụ huynh nhìn nhận sự tiến bộ của các em và đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo Anh ngữ mà con em mình đang học.

Cấu trúc bài thi:

Bài thi

Starters

Movers

Flyers

Nghe

4 phần/20 câu

20 phút

5 phần/25 câu

25 phút

5 phần/25 câu

25 phút

Đọc – Viết

5 phần/25 câu

20 phút

6 phần/35 câu

30 phút

7 phần/44 câu

40 phút

Nói

4 phần

3-5 phút

4 phần

5-7 phút

4 phần

7-9 phút

Tổng

43-45 phút

60-62 phút

72-74 phút

 

KET (A2 Key, A2 Key for Schools)

Chứng chỉ KET hay A2 Key là chứng chỉ chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh trong những tình huống giao tiếp cơ bản. A2 Key for Schools có cùng cấp độ CEFR với A2 Key nhưng nội dung được xây dựng phù hợp với lứa tuổi học sinh.

 

Cấu trúc bài thi:

Phần thi

Nội dung

Thời lượng

% điểm

Đọc – Viết

7 phần/32 câu

60 phút

50%

Nghe

5 phần/25 câu

30 phút

25%

Nói

2 phần

8-10 phút/cặp thí sinh

25%

 

PET (B1 Premilinary, B1 Preliminary for Schools)

Chứng chỉ PET hay B1 Premilinary cho thấy người học đã nắm vững các kỹ năng cơ bản về tiếng Anh và có kỹ năng thực tế để sử dụng hàng ngày. B1 Preliminary for Schools có cùng cấp độ CEFR với B1 Preliminary nhưng nội dung được xây dựng phù hợp với lứa tuổi học sinh.

 

Cấu trúc bài thi:

Phần thi

Nội dung

Thời lượng

% điểm

Đọc

6 phần/32 câu

32 phút

25%

Viết

2 phần/2 câu

25 phút

25%

Nghe

4 phần/25 câu

30 phút

25%

Nói

4 phần

12-17 phút/cặp thí sinh

25%

 

FCE (B2 First, B2 First for Schools)

Chứng chỉ FCE hay B2 First cho thấy người học có các kỹ năng ngôn ngữ để sống và làm việc độc lập tại các quốc gia nói tiếng Anh hay để theo học các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. B2 First for Schools có cùng cấp độ CEFR với B2 First nhưng nội dung được xây dựng phù hợp với lứa tuổi học sinh.

 

Cấu trúc bài thi:

Phần thi

Nội dung

Thời lượng

Đọc và Sử dụng tiếng Anh

7 phần/52 câu

1 giờ 15 phút

Viết

2 phần

1 giờ 20 phút

Nghe

4 phần/30 câu

40 phút

Nói

4 phần

14 phút/cặp thí sinh

 

Đăng ký để nhận mẫu bài thi TẠI ĐÂY.