GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM KHẢO THÍ VN236

08:00 30/09/2017

Trường Nguyễn Siêu đồng thời là trung tâm khảo thí uỷ quyền của Cambridge với cùng mã số VN236, đi vào hoạt động kể từ năm 2017. Trung tâm khảo thí VN236 Nguyễn Siêu được phép tổ chức những kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge English với trình độ từ Pre A1 đến B2.

Chứng nhận Trung tâm khảo thí ủy quyền của Cambridge trao cho Trường Nguyễn Siêu, mang mã số VN236

 

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế mà Trung tâm VN236 được phép tổ chức thi:

- Chứng chỉ Young Learners (YLE): gồm các trình độ Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

- Chứng chỉ A2 Key (KET) và Key for schools* (KET for schools*)

- Chứng chỉ B1 Preliminary (PET) và Preliminary for schools* (PET for schools*)

- Chứng chỉ B2 First for schools* (FCE for schools*)

Trung tâm khảo thí đảm bảo quy trình thi diễn ra công bằng, minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt quy định tổ chức thi của Hội đồng khảo thí Cambridge. Trung tâm cam kết tạo điều kiện thuận lớp nhất cho thí sinh trong quá trình đăng ký thi & chọn thời gian thi, cũng như hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình từ đăng ký thi tới nhận chứng chỉ nếu thí sinh có những thay đổi hoặc có những vấn đề nảy sinh.    

Mẫu chứng chỉ FCE và YLE