"Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi"

12:00 06/06/2022

Đó là chủ đề cuộc tập huấn của TS Nguyễn Quang Minh và ThS. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy dành cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Nguyễn Siêu, sáng 6/6/2022. Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh tốt nghiệp Tiến sĩ Quản lý tại Đại học Massey, Thạc sĩ về Quản lý giáo dục tại Đại học Portsmouth, Thạc sĩ về Tài chính tại Đại học Stirling; Chứng chỉ Quản lý trường học của Harvard Graduate School of Education; Giám định viên, Hội đồng trường Quốc tế CIS.

Sự thay đổi thường diễn ra khi con người phải đối diện với một sự chuyển giao lớn trong mang tính “đột phá”. Bên cạnh những khó khăn, thách thức, sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 chính là một cơ hội để phá vỡ những cái cũ, thiết lập cái mới để tìm ra hướng mới. Giáo dục nằm trong top những ngành bị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ đại dịch này và trường học không thể đặt mình ra ngoài sự thay đổi. Cuộc tập huấn đặc biệt hữu ích hướng tới mục tiêu đem đến những hiểu biết mang tính khái niệm về sự thay đổi và tính tất yếu của thay đổi; Giải thích tại sao các nỗ lực thay đổi trong tổ chức thường thất bại; Phân biệt giữa vấn đề thích ứng và vấn đề kỹ thuật; Hiểu về mô hình quản lý và dẫn dắt sự thay đổi… 

TS Quang Minh đem đến buổi tập huấn phần chia sẻ làm sáng rõ những vấn đề mà đội ngũ đang phải đương đầu để tiếp tục vươn lên

Cạnh tranh trong đời sống của thế giới hiện đại bắt buộc các tổ chức phải vận động không ngừng trong dòng chảy liên tục của những thay đổi. Hầu hết mọi tổ chức đều bị thúc bách bởi cải cách hoặc thay đổi nhằm thích nghi với hoàn cảnh mới. Với Trường Nguyễn Siêu, kỹ năng quản lý sự thay đổi đã được nhắc tới từ gần chục năm trước và những nỗ lực đối mới diễn ra liên tục qua từng năm học. Những cập nhật hàng năm nhằm đảm bảo giá trị cho bản thân và kĩ năng tự học, học liên tục được khẳng định là quan trọng bậc nhất. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy cũng đào sâu thêm vào thực tế trường học và đưa ra những ví dụ hết sức cụ thể về chủ đề này.

Hiệu trưởng Minh Thúy với những chia sẻ xuất phát từ kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý sự thay đổi tại Trường Nguyễn Siêu

Xuất phát từ thực tế đó, ban lãnh đạo trường và đội ngũ những người làm giáo dục ở Trường Nguyễn Siêu đã chủ động đón nhận tiếp một mùa hè sôi động không nghỉ để cập nhật thêm các kĩ năng, kiến thức, hoàn thiện bản thân trong vai trò nhà giáo của thế kỷ XXI.

Tiếp theo sẽ là một loạt những buổi đào tạo, tập huấn chung và chuyên biệt khác để đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên Trường Nguyễn Siêu trau dồi thêm các kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm để thực sự trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, tương xứng với tầm vóc và những bước phát triển mới của nhà trường.