Những sáng kiến kinh nghiệm xuất phát từ lòng yêu nghề

08:00 14/07/2021

[ Kết quả công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021 ]

 

CẤP THÀNH PHỐ

A. Hội đồng Khoa học, sáng kiến thành phố Hà Nội công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn để xét danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước năm 2021.

1. Tác giả: Nguyễn Trọng Vĩnh - Đề tài: Phát triển SKKN “Các giải pháp xây dựng trường phổ thông chất lượng cao từ trường chuẩn quốc gia” được HĐKH, SK TP nghiệm thu, QĐ số 202/QĐ-HĐKH ngày 07/4/2021.

2. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy - Đề tài: Phát triển SKKN “Quản lý hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu” được HĐKH, SK TP nghiệm thu, QĐ số 202/QĐ-HĐKH ngày 07/4/2021.

Cả hai sáng kiến này đã được Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xếp loại A.

B. Hội đồng Khoa học ngành GD&ĐT Hà Nội xét duyệt

+ THPT 01 SKKN loại A (cô Phạm Thị Mỹ Linh), 11 SKKN loại B, 07 SKKN loại C được đánh giá bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. [Danh sách SKKN được xếp loại cấp Thành phố của THPT, xem tại đây.]

[+ Tiểu học, THCS: đang trong quá trình xét duyệt. Kết quả sẽ được cập nhật, dự kiến vào tháng 11/2021.]

CẤP QUẬN (Hội đồng xét duyệt đề tài, giải pháp công tác, sáng kiến kinh nghiệm Quận Cầu Giấy):

+ Tiểu học03 SKKN đạt loại A (cô giáo Lê Tường Vân, Đỗ Thị Tính, Trần Thị Thanh Tâm) và 14 SKKN xếp loại B. [Danh sách SKKN cấp Quận của Tiểu học, xem tại đây.]

+ THCS có 07 SKKN đạt loại A (các thầy cô: Cao Thị Phương Lan, Đinh Thị Hòa, Nguyễn Thị Duyên, Trương Ngọc Linh, Nguyễn Kiều Oanh, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Phương Duy), 16 SKKN đạt loại B. [Danh sách SKKN cấp Quận của THCS, xem tại đây.]

+ CB-GV Tiểu học, THCS, THPT12 sản phẩm Phần mềm dạy học và Bài giảng E-learning trong ngày hội Công nghệ Thông tin của ngành Giáo dục Thủ đô được quy đổi sang SKKN loại BC (đánh giá bởi UBND Quận Cầu Giấy, Hà Nội). [Danh sách xem tại đây.]

 

Cảm ơn những sáng kiến, những cải tiến mới được đúc rút từ kinh nghiệm của chính người thực hiện công việc ấy chia sẻ cho đồng nghiệp học hỏi để đạt được hiệu quả đột phá. Với những kinh nghiệm thực tiễn và hữu ích được lan tỏa, nhiều thầy cô giáo sẽ giảng dạy và giáo dục học sinh tốt hơn. Sáng kiến kinh nghiệm còn là những chỉ dấu cho thấy niềm đam mê với nghiên cứu khoa học của các thầy cô giáo Nguyễn Siêu, ngôi trường đang định hướng trở thành một trường học tư duy (Thinking School) để không ngừng tiến bộ và nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học.