Người lái đò thầm lặng

09:56 20/11/2019

Ca khúc do giáo viên - nhân viên Trường Nguyễn Siêu hát tặng NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà giáo Nguyễn Thị Thịnh, các đồng nghiệp nhiều thế hệ của nhà trường nói riêng và những người cống hiến cuộc đời của mình cho sự nghiệp trồng người nói chung, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.