"Lựa chọn của tôi" & "Khi trái tim biết rung động"

16:02 15/01/2021

[ Hai sự kiện tư vấn tâm lý và hướng nghiệp tại các lớp 10 NS, tháng 1/2021 ]

𝑇𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑎́𝑢 – 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ. 𝐶𝑎́𝑖 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̂̃𝑛 đ𝑢̉ 𝑏𝑒́ đ𝑒̂̉ 𝑚𝑒̂𝑛ℎ 𝑚𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜̛ 𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎̃ đ𝑢̉ 𝑙𝑜̛́𝑛 đ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑒̂𝑛ℎ.

𝑇𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑎́𝑢 - 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑛𝑎̉𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔𝑎̂𝑦 𝑛𝑔𝑜̂ 𝑥𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑎́𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑒̉, 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢́𝑐 𝑡𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 đ𝑜̛𝑚 ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑝 𝑛𝑔𝑎̃ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎.

🧐 Đối với học sinh cấp 3, lo lắng về tương lai sẽ xuất hiện với tần suất dày hơn trong đầu: Mình là ai? Mình thích điều gì, mình giỏi ở đâu? Mình sẽ học gì, làm gì trong tương lai? Ngành nghề nào sẽ phù hợp với mình?

🥰 Bên cạnh đó, học sinh cũng dành nhiều sự quan tâm đến các mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm: Liệu tình yêu là gì? Mình sẽ ứng xử thế nào với những tình huống phát sinh trong tình yêu? Thế nào là tình yêu lành mạnh và thế nào là một tình yêu không lành mạnh khi mình còn đang là một học sinh cấp 3?

👉 Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhau chia sẻ và tháo gỡ những câu hỏi đầy hóc búa này!

"Lựa chọn của tôi" và "Khi trái tim biết rung động" là 2 chương trình dành cho học sinh lớp 10NS trong tháng 1 này, được thực hiện bởi chuyên viên hướng nghiệp và chuyên viên tâm lý của trường.

🍀 Với "Lựa chọn của tôi", học sinh tham gia các hoạt động để khám phá về bản thân và được định hướng các bước tìm hiểu, lựa chọn ngành nghề phù hợp với mình.

💚 "Khi trái tim biết rung động" là không gian an toàn và thoải mái để các con chia sẻ với nhau những trải nghiệm cảm xúc trong tình yêu và cập nhật những kiến thức khoa học về tình yêu và sức khoẻ tình dục.

𝑇ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̀. 𝑉𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑎̂́𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜́ đ𝑢̉ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖.
---------------------------------------------------------------------
#adminA #NguyenSieuPsychology
𝐁𝐚̉𝐨 𝐦𝐚̣̂𝐭 – 𝐓𝐨̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 – 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐪𝐮𝐚𝐧 – 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 – 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐚̂𝐲 𝐡𝐚̣𝐢
🌷Các cách thức để đặt lịch hỗ trợ, tư vấn:
- Cách 1: Đăng ký theo đường link: http://bit.ly/NSPsychology
- Cách 2: Gửi email tới hòm thư: tamlyhocduong@nguyensieu.edu.vn
- Cách 3: Nhắn tin qua page Nguyen Sieu Psychology
- Cách 4: Gặp trực tiếp chuyên viên tâm lý tại Phòng Tư vấn học đường (tầng 4, nhà H, trường Nguyễn Siêu).
- Cách 5: Liên hệ thông qua GVCN lớp