Khối 5 và thói quen ứng xử văn minh lịch sự

23:35 01/11/2021

Mỗi tháng một thói quen tốt, với tháng 10, học sinh khối 5 đã thực hiện nếp ứng xử văn minh lịch sự, cho thấy sự trưởng thành về ý thức để sẵn sàng bước vào cánh cửa Trung học tương lai.

Ứng xử văn minh, lịch sự của học sinh khối 5 bao gồm các hành vi, thói quen tốt như sau: chào hỏi lễ phép, xếp hàng tuần tự, giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng, dùng hai tay để đưa và nhận, đúng giờ. Từ những tiêu chí đó, các con đã sáng tạo thành những bản thuyết trình, những đánh giá của bản thân, của cha mẹ về những điều các con đã thực hiện tốt hoặc cần chú ý hơn...


Phần trình bày của bạn Hạnh Nguyên (5VI10)


Tác phẩm của Gia Phong (5CI7)

Đánh giá và minh hoạ một số thói quen tốt trong ứng xử văn minh, lịch sự của học sinh khối 5.