PODCAST


CHÀO MÙA HÈ!

[Bản tin Phát thanh Măng non của Đoàn trường và Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

Mừng sinh nhật Bác và bài học về tấm lòng cao cả của Người

[Bản tin Phát thanh Măng non của Đoàn trường và Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

Hướng tới Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5

[Bản tin Phát thanh Măng non của Đoàn trường và Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

Những lưu ý với học sinh lớp 12

[Từ Đoàn Trường Nguyễn Siêu]

Những lưu ý trong mùa thi

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình Phát thanh Măng non của Đoàn Thanh niên Trường Nguyễn Siêu!

Lịch sử và ý nghĩa ngày 30/4, 1/5

[Bản tin Phát thanh Măng non của Đoàn trường và Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

Giáo dục sức khỏe: phòng dịch bệnh gây bởi vi-rút Zika

[Bản tin Phát thanh Măng non của Đoàn trường và Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

Tìm hiểu về Tết Hàn Thực

[Bản tin Phát thanh Măng non của Đoàn trường và Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

ĐOÀN TA 91 MÙA HOA

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn trường Nguyễn Siêu.

Bản tin Măng non "Tiến bước lên Đoàn"

[ Bản tin Tháng 3/2022 chào mừng kỷ niệm này thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ]